Microsoft Excel
Diagram - Presentera dina data grafiskt
 

Ordlista diagram i Microsoft Excel

Förklaringar till vanliga ord och begrepp som används när man arbetar med diagram i Microsoft Excel

 
   
 
2-dimensionellt diagram
I Microsoft Excel är detta ett "platt" diagram, dvs man ser inte något djup i bilden (till skillnad från ett 3-dimensionellt diagram)
 Kommentarer (0)

3-dimensionellt diagram
I Microsoft Excel är detta ett diagram med djup i (till skillnad från ett 2-dimensionellt diagram som är "platt")
 Kommentarer (0)

Axel
Linjer som är grunden i ett diagram. Det finns en liggande eller horisontell axel (X-axel) och en stående eller vertikal axel (Y-axel).

 Kommentarer (0)

Cirkeldiagram
Ett diagram där man visar hur stor en viss delgrupp är av den totala mängden.
 Kommentarer (2)

Diagramguide
Microsoft Excel har en inbyggd diagram guide som hjälper dig att skapa ett diagram.
 Kommentarer (1)

Diagramtyp
Används för att beskriva huvudgrupp av diagram, tex stapeldiagram, cirkeldiagram eller linjediagram.
 Kommentarer (0)

Linjediagram
Ett diagram med linjer som visar en variabels värde över tiden.
 Kommentarer (0)

Stapeldiagram
Ett diagram där staplarnas höjd visar andelen för en viss delgrupp.
 Kommentarer (0)

Tabell
En samling data i ett kalkylblad i Microsoft Excel som kan utgöra underlaget för ett diagram
 Kommentarer (1)

Undertyp
Används för att beskriva undertyp för en viss huvudtyp av diagram.
 Kommentarer (0)

X-axel
Den horisontella (liggande) axeln i ett diagram.
 Kommentarer (0)

Y-axel
Den vertikala (stående) axeln i ett diagram.
 Kommentarer (0)

Sida: 1
1 
 
    RSS för ordlista
 
 
 
Senast kommenterade ord
21 jan Diagramguide
01 mar Tabell
01 feb Cirkeldiagram
01 feb Cirkeldiagram
 
     
 
 
Senast uppdaterade ord